Soalan Lazim

Malaysia MADANI

1. Apakah Malaysia MADANI

Malaysia MADANI merupakan suatu ikhtiar secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan di Malaysia lebih manusiawi yang sentiasa ditambah baik menerusi musyawarah dan maklum balas rakyat.

2. Apakah definisi Malaysia MADANI

MADANI merupakan sintesis gaya Malaysia, yang menggabung jalin amalan sedia ada dengan kaedah baru yang direka untuk menangani isu-isu baru dan ketidakpastian. Enam nilai teras MADANI dicerakin sebagai kerangka dasar dan falsafah yang berkait rapat dan bersepadu, dengan setiap satu menguatkan yang lain. MADANI diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan, dengan mengambilkira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui Reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur.

3. Apakah Misi Malaysia MADANI

Matlamat kita adalah untuk mengubah Malaysia menjadi negara yang lebih makmur dan maju berteraskan 6 nilai MADANI melalui kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat, dasar ketelusan dan kerjasama.

4. Apakah Visi Malaysia MADANI

Mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia, dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal yang serba rumit melalui laras bahasa, konsep dan budaya kearifan tempatan.

5. Apakah 6 Teras Malaysia MADANI

6 Nilai Teras Malaysia MADANI adalah :

Kemampanan
– Mutu hidup seimbang berdasarkan citra Malaysia yang unik berasaskan ilmu pengetahuan dan kearifan tempatan.

Kesejahteraan
– Kesejahteraan ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan.

Daya Cipta
– Pembaharuan dan pengupayaan modal insan bagi menjelmakan daya cipta manusia.

Hormat
– Perilaku budi bahasa kepada kekayaan tradisi, merayakan kemajmukan dan meraikan perbezaan pandangan dunia.

Keyakinan
– Menghidupkan harapan terhadapperubahan seiring sikap amanah melakukan perubahan ke arah kebaikan.

Ihsan
– Belas ihsan akan nasib semua pihak melalui tindakan pemberdayaan kemanusiaan.

Accessibility Toolbar